Tuesday, 07/12/2021 - 21:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Sơn
  • Bài giảng gửi lần 2
    | Trường THCS Bắc Sơn | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Bài giảng gửi lần 1
    | Trường THCS Bắc Sơn | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề cương ôn tập học kì I năm học 2020 - 2021 Môn Vật lý 7
    | Trường THCS Bắc Sơn | 86 lượt tải | 1 file đính kèm
Tài nguyên