Monday, 03/10/2022 - 02:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bắc Sơn

BÁO CÁO TỔNG KẾT Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022

    UBND THÀNH PHỐ PHỔ YÊN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS BẮC SƠN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:       /BC-THCS                         Bắc Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 2022

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học năm học 2021-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 121/KH-THCS ngày 16/9/2021 của trường THCS Bắc Sơn về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 122/KH-THCS ngày 16/9/2021 của trường THCS Bắc Sơn về việc tổ chức giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022.

Trường THCS Bắc Sơn báo cáo tổng kết một số nội dung đã thực hiện trong năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Công tác xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”, sắp xếp bố trí pano, khẩu hiệu tuyên truyền chủ đề năm học theo kế hoạch.

- Nhà trường chú trọng giáo dục học sinh từ những việc làm thường xuyên như: Tổ chức cho các em trực tiếp lao động, vệ sinh trường lớp thêm sạch đẹp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường, duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần...

 

 

Để giúp học sinh thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ cha ông, về truyền thống cách mạng, Liên đội đã kết hợp với Đoàn TNCSHCM của phường tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Đài tưởng niệm - nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về Đoàn; tổ chức tốt Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 và cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên” cấp trường với các nội dung thiết thực, phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh THCS, thông qua 2 hình thức quay video clip và vẽ tranh tuyên truyền về Ngày sách và phát triển văn hóa đọc Việt Nam, qua đó truyền cảm hứng, hướng các em học sinh tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hoá lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Học sinh chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

 

 

 

Sản phẩm của học sinh tham Ngày sách năm 2022 và cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Trong các giờ học chính khóa, tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho các em thông qua các môn học xã hội: Văn, Sử, Giáo dục công dân, đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” nhằm góp phần triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác và thường xuyên.

 

Lồng ghép giáo dục Lễ phép, thân thiện trong chuyên đề môn GDCD

Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tham quan các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn cũng được nhà trường đẩy mạnh. Từ đó, tạo môi trường, phương pháp giáo dục học sinh đa dạng, phong phú, giúp các em có trải nghiệm thực tế, nâng cao nhận thức, hình thành hành vi, hành động đúng, lối sống đẹp.

Để việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh đạt hiệu quả, Cán bộ quản lý cũng như giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định, các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội. Trang phục của giáo viên, nhân viên nhà  trường  luôn lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục. Trong giao tiếp hàng ngày, ngôn ngữ luôn chuẩn mực, hoà nhã, văn minh. Giáo viên đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ học sinh, tạo điều kiện để học sinh vươn lên trong học tập.

Học sinh thực hiện tốt các hoạt động giáo dục đạo đức, nếp sống; lễ phép với người lớn, hòa đồng thân thiện với bạn bè; ngôn ngữ trong sáng. Thực hiện nếp sống thanh lịch văn minh. Khi đến trường, các em  mặc trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động của nhà trường. Thực hiện “Nói lời hay làm việc tốt”. Tổ chức các chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, văn hóa giao thông để học sinh có thêm kỹ năng xử lí tình huống, ứng xử văn minh.

- Nhà sắp xếp bố trí hợp lí các khẩu hiệu tuyên truyền về thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử:

 

 

 

 

2. Nhà trường đã rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường; hình thức, đối tượng triển khai, phổ biến (cán bộ quán lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh…)

- Ra Quyết định số 155 /QĐ-THCS ngày 25/9/2021 về  việc ban hành Quy tắc ứng xử  trường THCS Bắc Sơn

- Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong toàn thể CBGV, nhân viên và học sinh nhà trường.

- Thường xuyên tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử đến CBGV, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của nhà trường thực hiện nghiêm túc.

3. Xây dựng nội dung “Thông điệp nhà trường”; thiết kế pano nội dung thông điệp và khẩu hiệu chủ đề giáo dục phẩm chất: Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” để tuyền truyền giáo dục học sinh với nội dung: “5 luôn, 5 xin, 5 nhớ, 5 không và 1 đừng quên ”.

4. Đánh giá công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác giáo dục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của nhà trường.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là một tấm gương về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa, thực hiện giáo dục nêu gương cho học sinh.

- Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong ngành Giáo dục.

- Các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi trong môi trường văn hóa gia đình, cộng đồng, xã hội.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học và ngoài xã hội.

- 100% học sinh nhà trường có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng sống; có kiến thức, kỹ năng giao tiếp văn hóa trong nhà trường, gia đình và xã hội.

- Khắc sâu và khơi dậy trong học sinh ý thức kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; trân trọng bản sắc dân tộc trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tự hào, tự tôn dân tộc.

- Đảm bảo 100% học sinh nắm vững, hiểu ý nghĩa và tự hào về truyền thống cách mạng thông qua chương trình giáo dục lịch sử địa phương.

- 100% học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống thông qua các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn phường Bắc Sơn, Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trên đây là báo cáo tổng kết việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học của trường THCS Bắc Sơn năm học 2021-2022./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

Dương Thị Tuyến

Tác giả: Dương Thị Tuyến
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 74
Tháng 10 : 133
Năm 2022 : 1.768.762